Torrione-Rivellino

 

De oude Porta a Terra of Porta di S. Antonio.

 

De oude Porta a Terra of di S. Antonio is de hoofdingang van het verdedigingscomplex Torrione-Rivellino. Rinaldo Orsini, de man van Caterina di Appiani en landheer van Piombino, wilde dat dit complex gebouwd werd en overzag de constructie ervan in 1447 dan ook persoonlijk. Hij voorspelde een belegering van de stad door de noordwaarts marcherende Alfonso d’Aragona I, de koning van Napels.

Hij liet hierom het bolvormige Rivellino bouwen om de verdediging van de Porta a Terra te verbeteren. De aannemer zou Guglielmo di Piero uit de Provence zijn geweest, maar men gaat er van uit dat Orsini zelf voor de militaire functie van het gebouw zorgde. De belegering nam daadwerkelijk plaats en bestond uit 8000 infanteristen, 7000 ridders en een vloot die koning Alfonso via zee volgde. In de zomer van 1447 werd er een epische strijd geleverd die drie maanden duurde. De Piombinesi wonnen de strijd en dit leidde tot de terugtrekking van het krachtige leger van Aragona. Ter ere van deze gebeurtenis en van Rinaldo Orsini is er een gedenksteen bovenop de poort van il Rivellino geplaatst.

De bouw van de tien meter hoge stenen stadsmuren startte tijdens de periode van de vrije gemeente in de dertiende eeuw. Hiervoor werd het dorp beschermd door houten omheiningen, greppels en dijken. Het meest belangrijke verdedigingspunt was de Porta a Terra, de poort naar en van de stad. Het meest oude gedeelte van het complex is de 25 meter hoge Torrione uit 1212, zoals het opschrift op de rechterhoek ons vertelt. De namen van de ouderlingen die de Torrione lieten bouwen zijn er ook op terug te vinden: Angelero, Bonnome en Sinibaldo.

In de vijftiende eeuw ondergingen de oorlogstechnieken een ware evolutie met de komst van kanonnen. Het was daarom noodzakelijk om een voorportaal te bouwen. Dit was een grote, trapeziumvormige ruimte met openingen voor de scherpschutters in de zijkanten en in de gevels van de nieuwe muren. De eerder gebouwde ophaalbrug en greppel die voor de dertiende-eeuwse toren stonden, werden weggehaald en opnieuw voor de poort in Noordelijke richting geplaatst. Dit gebeurde in de eerste helft van de veertiende eeuw. De bouw van het monumentale bastioncomplex Il Torrione en Il Rivellino, dat als verdediging van de Porta a Terra diende, werd dus pas na 235 jaar afgerond.

 

 

Descrizione immagine
Descrizione immagine
Descrizione immagine